Algemene voorwaarden

Bij je inschrijving verplicht je je tot het betalen van het inschrijfgeld. Tot 14 dagen na inschrijving kun je je kosteloos uitschrijven. Je kunt dit doorgeven via lustrum@meestersindepsychologie.nl. We storten het inschrijfgeld dan terug op het rekeningnummer van waar het inschrijfgeld is betaald. 14 dagen na je inschrijving gaan we er van uit dat je komt en kun je je niet meer kosteloos uitschrijven. Wel kun je iemand anders in jouw plaats laten gaan. Om dat te regelen, kun je ons een mailtje sturen: lustrum@meestersindepsychologie.nl. Vermeld in de mail jouw naam en de naam van degene die je in jouw plaats wilt laten gaan. Meesters in de Psychologie behoudt zich het recht voor om het congres te annuleren, wanneer de omstandigheden daarom vragen. In dat geval storten wij het betaalde inschrijfgeld uiteraard terug op je rekening. Wanneer een workshop of lezing niet door kan gaan (bijvoorbeeld omdat de spreker ziek is) leidt dit niet tot een (gedeeltelijke) teruggave van het inschrijfgeld. We doen dan ons uiterste best om je een alternatief te bieden voor dat tijdslot.

AVG

Om je te kunnen inschrijven, vragen wij je om een aantal van je persoonsgegevens: je voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om het congres te kunnen organiseren. Je voor- en achternaam gebruiken wij om te zorgen dat er voor jou bij aankomst een badge ligt voor de dag en om je af te kunnen vinken dat je er bent. De adres en e-mailadres gebruiken wij om je van belangrijke informatie te voorzien, bijvoorbeeld de inschrijfbevestiging. We bewaren je persoonsgegevens in een beveiligde omgeving, waar alleen de teamleden van Meesters in de Psychologie bij kunnen. Uiterlijk een maand na afloop van het congres verwijderen wij je persoonsgegevens. Uiteraard delen wij je persoonsgegevens niet met derden en gebruiken wij deze niet voor andere doeleinden.