Tijd Programma
09.00 - 10.00 Inloop
10.00 - 10.50 Op naar een gelukkige organisatie
Ap Dijksterhuis
InformerenInspirerenLange workshop
11.00 - 11.50 Gespreksvoering en psychodiagnostiek bij migrantenkinderen
Noortje Hoogervorst (Pearson)
Psychologische hulpverlening in het buitenland
Artsen zonder grenzen


De vloer op met psychologen
Toos Sax van der Weijden & Sarah Prins
12.00 - 12.50 Contact maken bij psychose
Chantal Kroon
Beyond the Label
Samen Sterk Zonder Stigma
13.00 - 14.00 Gratis lunch en informatiemarkt
InformerenInspirerenLange workshop
14.00 - 14.50 Dilemma's bij dementie
Tim van Iersel
Take care! Zelfzorg hoort bij het vak
Carla Schellings


Contra-conditioneren
Gerben Beldman
15.00 - 15.50 Kortdurend behandelen in de Basis GGz
Errez Bar
E-health: revolutie in de zorg!
Bart Vemer
16.00 - 16.45 Cabaret en plenaire afsluiting
Pepijn Schoneveld
16.45 - 17.45 Borrel en informatiemarkt

Tijdens het congres wordt er gratis catering verzorgd, waaronder de lunch en een afsluitende borrel!

Op naar een gelukkige organisatie

Geluk in het werk is heel belangrijk: Gelukkige mensen werken harder, beter, ze zijn creatiever, en ze zijn minder vaak ziek. Maar hoe richten we een organisatie in zodat mensen inderdaad gelukkiger worden? Werkgeluk rust op een aantal pijlers waarvan betekenis (we willen iets doen dat nuttig is), verbondenheid (we willen optimaal sociaal contact), competentie (we willen prestaties leveren en gewaardeerd worden), en autonomie (we willen ons vrij voelen, en liever anderen beïnvloeden dan zelf beïnvloed worden) de belangrijkste zijn.

Ap Dijksterhuis

Ap Dijksterhuis is hoogleraar, ondernemer, spreker en schrijver. Hij probeert met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie de wereld te verbeteren door gedrag te veranderen en door menselijk geluk te bevorderen. Dit doet hij onder andere met zijn ondernemingen D&B en BCG, voor gedragsverandering, en Happiness Lab, voor geluk.
Als onderzoeker won hij een handvol wetenschappelijke prijzen (waaronder de zeer prestigieuze Early Career Award van de American Psychological Association), en was hij redacteur van het gezaghebbende Science.
Als schrijver en veelgevraagd spreker probeert hij mensen te inspireren. Hij schreef een aantal boeken waaronder: Het slimme onbewuste (2007; meer dan 100.000 exemplaren verkocht, genomineerd voor de Eureka prijs), Op naar geluk (2015), en Wie (niet) reist is gek (2017). HP/De Tijd riep hem een aantal jaren geleden uit tot een van de 100 meest invloedrijke Nederlanders.

Gespreksvoering en psychodiagnostiek bij migrantenkinderen

Hoe kan ik de cognitieve capaciteiten meten van een kind dat niet in Nederland is geboren?
Welke invloed hebben culturele verschillen op psychodiagnostiek?
Hoe weet ik wat een kind aan onderwijs heeft gevolgd in het land van herkomst? 

Het onderzoeken van een kind met een andere culturele achtergrond, levert soms problemen op in de communicatie, in de keuze van testmateriaal en in de interpretatie van hetgeen je ziet. Hoe ga je om met de barrieres die je tegenkomt? Tijdens deze praktische workshop gaan we in op (on)mogelijkheden van psychodiagnostiek bij kinderen met een migrantenachtergrond.

Noortje Hoogervorst

Noortje Hoogervorst is als orthopedagoog werkzaam op Saenstroom opdc – een voorziening voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen binnen het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek. Naast uiteenlopende werkzaamheden binnen Saenstroom opdc, verricht zij onderzoek op diverse andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Eerder verzorgde zij onderwijs in de opleiding tot gz-psycholoog (BIG) aan de RINO Utrecht in de module over (handelingsgerichte) diagnostiek. 
Daarnaast verzorgt Noortje de training gespreksvoering en psychodiagnostiek bij migrantenkinderen voor Pearson Academy.

Psychologische hulpverlening in het buitenland

Kaz de Jong (fysiotherapeut, Gezondheids, Arbeid en Organisatie-psycholoog) werkt sinds 1994 voor Artsen zonder Grenzen. Naast zijn werkzaamheden in het veld (onder andere Bosnië, Rwanda, Pakistan, Sierra Leone etc.) werkte hij op de medische afdeling van Artsen zonder Grenzen als specialist geestelijke gezondheid. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de implementatie, ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van psychosociale, geestelijke gezondheidszorg programma’s als onderdeel van de medische hulp van Artsen zonder Grenzen.

De psychosociale, geestelijke gezondheidszorg programma’s richten zich voor op bevolkingsgroepen die getroffen werden door acuut, chronisch geweld maar ook voor mensen die lijden aan de psychologische gevolgen van natuurgeweld. Tevens ondersteunt Artsen Zonder Grenzen mensen met psychiatrische problemen. Hij is auteur van vele wetenschappelijke publicaties op dit gebied, en de auteur van richtlijnen voor psychosociale hulp in conflictgebieden. Hij promoveerde op dit onderwerp in 2015. Daarnaast participeerde hij in het schrijven van de enige internationale geaccepteerde richtlijn voor psychosociale interventies in noodhulp.

De afgelopen jaren werkt hij als hoofd van de afdeling Staff Health. Deze afdeling geeft verzorgt medische en psychosociale ondersteuning aan de medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Naast het managen van de afdeling geeft hij zelf psychosociale ondersteuning van uitgezonden hulpverleners en aan middels project bezoeken, hulpverleners uit de landen zelf. Als psycholoog is een vast lid van het Artsen zonder Grenzen Crisisteam

Artsen zonder Grenzen

Verschil maken voor mensen in nood, dat is wat Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Wij verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen.

De vloer op met psychologen

Ik sta boven jou, jij staat onder mij; Ik sta onder jou, jij staat boven mij; We staan op gelijke voet, we zijn gelijkwaardig; Jij staat boven mij; Ik sta onder jou, We zijn gelijkwaardig…
We bepalen voortdurend onze status ten opzichte van anderen. Dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden. Voor jou als psycholoog, en ook voor je cliënten, in hùn privé- en werksituatie. In de workshop ‘de vloer op met psychologen’ onderzoek en ervaar je spelenderwijs hoe dit interactie-mechanisme werkt. Al improviserend krijg je er vat op en kun je er in schakelen. Fysiek en energetisch gezien, vanuit eigen overtuigingskracht, en aansluitend bij de ander. Zodat je effectief met voor jou in deze zin uitdagende situaties om kunt gaan.
Door één van de technieken uit improvisatie en (psycho)drama eruit te liften willen we jou als psycholoog laten zien wat je van acteurs kunt leren. Het inspelen op onverwachte situaties,
en vooral aandacht geven aan het basale (nonverbale) contact en wat er ‘onder tafel speelt’. Zowel acteurs als psychologen zijn hun eigen instrument; laat je er door inspireren!

Toos Sax van der Weijden & Sarah Prins

Toos Sax van der Weijden: theaterdocent, bedrijfstrainer en trainingsactrice. Zij combineert in haar werk acteertechnieken met communicatievaardigheden en legt verbanden met psychologische modellen die in veel trainingen worden gebruikt. 

Sarah Prins: Zij is cursist van Toos en heeft zelf als psycholoog in de zorg gewerkt. Zij heeft het initiatief voor deze workshop voor psychologen genomen, omdat ze dit een aanvulling vindt op de studie & nascholing die vooral op theorie en gesprekstechnieken focust.

Contact maken bij psychose

Chantal Kroon (PioG bij Pro Persona) zoomt in op de belevingswereld van cliënten met een psychose. De focus ligt op hoe het contact met de hulpverlener wordt ervaren. Tijdens een psychose verandert je belevingswereld ingrijpend. Het wordt voor anderen moeilijker om contact te maken en samen met jou een band op te bouwen. Contact maken en uitbreiden is onontbeerlijk voor ons werk als psycholoog. In deze workshop wordt dan ook de volgende vraag beantwoord: hoe kun je als psycholoog effectief contact maken en houden met iemand die een psychose doormaakt?

Chantal Kroon

Chantal Kroon werkt als GZ-psycholoog bij een FACT-team van Pro Persona, waar zij in haar dagelijks werk veel te maken heeft met cliënten met een psychose. Al tijdens haar universitaire opleiding wist zij dat hier haar hart lag en schreef zij haar masterscriptie over psychotische stoornissen. Na haar afstuderen heeft zij op verschillende plekken gewerkt, waaronder een FACT-team in Brabant waar zij mensen met een psychose behandelde.

Beyond the label

Vooroordelen, ik…? Vooroordelen, ieder mens heeft ze. Tot op zekere hoogte zijn vooroordelen behulpzaam om een wereld vol prikkels te kunnen ordenen. Het wordt een ander verhaal wanneer mensen op basis van vooroordelen worden uitgesloten, veroordeeld en negatief gelabeld. Dit noemen we stigmatisering. Uit onderzoek blijkt dat stigma het herstel van mensen met een psychische aandoening belemmert. Maar hoe zit het eigenlijk met stigmatisering in de GGZ zelf? In deze workshop kijken we graag samen met u naar de betekenis van stigma, de effecten hiervan op mensen met een psychische aandoening en de rol van de ggz(-professional) in het tegengaan van stigma. Na een korte opening, zal in twee groepen een open gesprek worden gevoerd over stigma aan de hand van de bestaande methodiek ‘Beyond the Label’. Op interactieve wijze gaat u ervaren wat stigma is, en welke effecten dit heeft op een persoon met een psychische aandoening. Tot slot bekijken we samen met u wat u binnen uw dagelijkse werkomgeving concreet kan doen om stigma tegen te gaan

Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk Zonder Stigma werkt met een gedreven team van ambassadeurs om vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen bespreekbaar te maken. Twee van deze ambassadeurs zijn Marie-Jeanne en Esther. Marie-Jeanne zet zich met hart en ziel in voor het doorbreken van taboes en het bespreekbaar maken van het leven met een psychische aandoeningen. Zoals zij zelf zegt: ‘Openheid leidt tot begrip en kan in sommige gevallen zelfs iemands leven redden, dus ik praat er wél over want precies daarin ligt mijn kracht’. Ook Esther heeft geen angst voor openheid. Met openheid zet zij zich in voor ‘verbinding maken met elkaar en gelijkwaardigheid in contact’. Samen leiden zij tijdens het Meesters in de Psychologie congres van 2 februari 2019 de workshop Beyond the Label.

Dilemma's bij dementie

Wat moet je doen als iemand met dementie altijd overtuigd vegetariër is geweest, maar nu vlees wil eten? Of als een bewoner met dementie niet gewassen wil worden? En: wat als de persoon met dementie slikproblemen heeft, maar de familie absoluut geen gemalen voedsel wil geven, want “dat is toch mensonwaardig”?
Dilemma’s bij dementie komen dagelijks voor. Ook als psycholoog krijg je er veelvuldig mee te maken, zowel wanneer je een cliënt en familie begeleidt als wanneer je teams ondersteunt.
Tijdens deze interactieve presentatie leer je wat dilemma’s eigenlijk zijn en waar die vandaan komen. Aan de hand van acht waarden die bij dementie vaak op het spel staan, ontdek je welke dilemma’s bij dementie zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis voorkomen. Daarbij krijg je handvatten om goede afwegingen te kunnen maken, zodat je cliënten, familie en teams met vertrouwen kunt begeleiden.

Tim van Iersel

Tim van Iersel is geestelijk verzorger en ethicus bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Hij geeft trainingen, onder andere voor de Theologische Universiteit Kampen en de Haagse Hogeschool. Voor Dementie.nl is hij betrokken als expert op het gebied van ethische dilemma’s. Tevens heeft hij als ethicus zitting in de landelijke Toetsingscommissie Euthanasie. Tenslotte is hij auteur van het recentelijk verschenen boek Dilemma’s bij dementie. Waarden wegen voor goede zorg.

Take care! Zelfzorg hoort bij het vak

Als psycholoog ben je zelf het belangrijkste instrument in jouw werk. Als psycholoog ben je ook maar gewoon en mens. Het is een hele kunst om dicht bij jezelf te blijven terwijl je professioneel betrokken bent bij het proces van anderen. Ervaren psycholoog en auteur van Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders Carla Schellings neemt je mee in deze kunst.
Tijdens de opleiding tot psycholoog wordt tot nu toe weinig aandacht geschonken aan het goed voor jezelf zorgen, waardoor startende psychologen het soms flink voor hun kiezen krijgen wanneer ze aan het werk gaan. En dat terwijl Zelfzorg volgens Carla een noodzakelijk onderdeel is van professioneel hulpverlenen en van het vak.
In deze inspirerende en interactieve workshop krijg je een denkkader, instrumenten en een aantal tips om (nog) beter voor jezelf te zorgen. Zo komen o.a. aan de orde:
  • Wat onder Zelfzorg verstaan wordt
  • Waarom het nodig is of zelfs noodzakelijk is
  • De zeven belangrijkste lessen voor goede Zelfzorg
  • De Take Care!-cyclus

Carla Schellings

De mens in het werk heeft mij altijd gefascineerd. Als dochter van een gedreven ondernemer en een mensgerichte moeder kreeg ik de boodschap mee dat werken niet ten koste mag gaan van menselijkheid. Dit inspireerde mij tot de keuze om af te studeren aan de Universiteit van Tilburg als psycholoog op het snijvlak van Arbeid, Gezondheid en Organisatie.
Omdat het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan, ben ik – na een aantal jaren als bedrijfspsycholoog bij ArboUnie – in 1997 zelfstandig gaan werken als psycholoog in Breda. In mijn psychologiepraktijk specialiseerde ik me in burn-outbegeleiding en de preventie van stress in het werk.
Na meer dan twintig jaar met cliënten gewerkt te hebben, kreeg ik in 2014 zelf een burn-out. Dit was de aanleiding om mijn focus te verleggen en me meer te richten op het thema ‘zelfzorg’. Goede zelfzorg is een belangrijke voorwaarde om overbelasting te kunnen voorkomen en om na herstel van een burn-out weer gezond aan het werk gaan. Ik begeleid en ondersteun voornamelijk professionals die met mensen werken en de organisaties waarin ze werken. Ook coach ik ondernemers die tegen persoonlijke belemmeringen aanlopen in hun werk.
De volgende vragen houden me op dit moment bezig: Waarom kiezen professioneel begeleiders voor hun vak? Wat doet dit soort werk met hen (en dus ook met mij)? Hoe zorg je goed voor jezelf wanneer het jouw kerntaak is om anderen te begeleiden? Vanuit deze fascinatie heb ik mijn boek Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders geschreven.

Contra-conditioneren

Conditioneringsprincipes treffen we overal in ons leven aan. Een behandelmethode die uit de conditioneringsprincipes is doorontwikkeld, is “contra-conditionering”.
In de marketingwereld maken miljarden-bedrijven zoals McDonalds en Coca Cola al superslim gebruik van contra-conditionering. Dat doen ze op een fascinerende manier. Tijdens deze workshop leg ik je uit hoe ze dat doen. En leg ik je uit hoe jij deze principes ook in je eigen leven of bij cliënten in kunt zetten. Tot slot leer je een krachtige techniek die gebaseerd is op de principes van contra-conditionering. Deze kun je daarna meteen bij je eigen cliënten toepassen. Je krijgt dus gegarandeerd iets tastbaars mee naar huis!

Gerben Beldman

Gerben Beldman is Klinisch Psycholoog, Supervisor VGCT en Hoofddocent aan de GZ-opleiding in Nijmegen. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam, veelal op het gebied van Cognitieve Gedragstherapie en Enthousiasmerend Docentschap. Hij behandelt patiënten en heeft een eigen opleidingsbureau (www.beldmanopleidingen.nl). Vanuit Beldman Opleidingen geeft hij enthousiasmerende cursussen op het gebied van Cognitieve Gedragstherapie.

Kortdurend behandelen in de Basis GGz

Deze workshop gaat over het kortdurend behandelen in de GGz. Het kortdurend behandelen neemt de laatste jaren in populariteit toe. Het grootste voordeel van het kortdurend behandelen is niet alleen de kostenbesparing die een kortere behandeling met zich meebrengt. Ook de grotere mate van verantwoordelijkheid en regie die het legt bij de cliënt over de te voeren koers in de behandeling, wordt door zowel cliënten als behandelaren als positief ervaren. Het kortdurend behandelen is een wijze die uitgaat van de kracht van de cliënt, en eerder focust op het versterken van zijn kracht en zelfregie dan op het uitwissen van zijn klachten. In het boek van het leven van de cliënt, beoogt het hem weg te halen uit de rol van lezer en terug te brengen in de rol van schrijver. Aan bod komen in de workshop onder andere een korte uitleg over de visie van het kortdurend behandelen aan de hand van het KOP-model, wat het uitgangspunt is van de behandeling. De workshop neemt de deelnemers mee in dit proces en vraagt hen zelf na te denken over ervaringen en onderling uit te wisselen, om het model beter tot leven te brengen.

Errez Bar

In 2006 is Errez afgestudeerd in de Neuro- en Revalidatiepsychologie, en later behaalde hij een bachelor in Klinische Psychologie. Sinds 2011 is hij werkzaam als GZ-psycholoog. De afgelopen tien jaar heeft hij als psycholoog gewerkt binnen verschillende organisaties, waaronder Indigo en het expertisecentrum voor angststoornissen Overwaal. Bij deze organisaties heeft hij cliënten behandeld met uiteenlopende psychische klachten. Ook heeft hij als docent lesgegeven aan studenten psychologie binnen de Radboud Universiteit. Naast zijn eigen psychologiepraktijk, supervisie en trainingen is hij ook werkzaam in de functie van docent aan de GZ-opleiding van het RINO.  Tot slot is hij ook eigenaar van zelfhulpwebsite Behandelhulp.

E-health: revolutie in de zorg!

Ruim 20 jaar geleden werd de mobiele telefoon beschikbaar gesteld voor een breed publiek. Op dat moment zat vrijwel niemand te wachten op een dergelijk device. ‘We hebben jarenlang zonder gekund, dus ik zou niet weten waarom ik zo’n piepding nodig zou hebben’, werd gezegd. In 2018 maakt ruim 93% van de Nederlanders gebruik van een smartphone en kan haast niemand meer zonder. Je ziet op vrijwel alle onderdelen van het leven digitalisering zijn intrede doen, maar de zorg heeft lang achtergelopen. Inmiddels zie je dat ook binnen dit werkveld grote stappen worden gezet en e-health steeds meer zijn intrede doet.
In deze lezing zal Bart Vemer een introductie geven over de veranderingen die op stapel staan. Veel GGZ-professionals beginnen te wennen aan het blended behandelen, waarbij therapiegesprekken gecombineerd worden met online behandelmodules. Ook zijn de eerste initiatieven te zien op het gebied van virtual reality. Naast het thema blended behandelen, zal hij aandacht schenken aan health apps, virtual en augmented reality en robotica.
We staan voor een revolutie in de zorg en de verwachting is dat er de komende 20 jaar ongelofelijk veel gaat veranderen. Waar we 20 jaar geleden nog weerstand hadden tegen een mobiele telefoon, griezelen we vandaag van het idee dat robots (een deel van) ons werk gaan overnemen. Toch zullen we ons moeten voorbereiden op het feit dat dit niet langer science fiction is. Tijdens deze lezing kun je je eigen vooroordelen toetsen en je voorbereiden op een nieuwe toekomst…

Bart Vemer

Bart Vemer, GZ-psycholoog, heeft sinds 2013 een 100% online blended psychologenpraktijk. Hiermee was hij de eerste die voor deze manier van behandelen koos. Hij is docent op het gebied van e-mental health bij een aantal nascholingsinstituten. Hij werkt als freelance online GZ-psycholoog voor een GGZ-instelling die een deel hun de cliënten met complexe problematiek online behandelt. Tot slot werkt hij als consultant om instellingen/praktijken te ondersteunen met het thema digitalisering van zorg. Hij is ervan overtuigd dat de zorg de komende jaren sterk zal gaan veranderen en dat allerlei vormen van online behandeling geïntroduceerd zullen worden in de GGZ.

Cabaret

Korte, hilarische afsluiting door Pepijn Schoneveld. Over zijn ervaringen met psychologen en behandeling.

Pepijn Schoneveld

Pepijn Schoneveld (Twello, 1985) is cabaretier en acteur. Na zijn opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie speelde hij in series als Feuten, Mixed Up, SpangaS en Toren C. Ook was hij te zien in films als Weg van Jou en De Wederopstanding van een Klootzak.
In 2012 stond hij in de finale van het Leids Cabaretfestival en daarna maakte hij 3 cabaretshows; Meneer Jongetje (regie Jessica Borst), Morgen Klaart Het Op (regie Gijs de Lange) en Stante Pede (regie Raoul Heertje en Michiel de Regt). Over zijn laatste show, die hij in seizoen 2018/2019 nog zal spelen, schreef de pers: “In het vak is hij geen trendvolger of de gladde imitator van wat elders op podia wordt gedaan.” (Dagblad van het Noorden). “Sterke timing en soepele publieksinteractie…..op zulke momenten komt Schoneveld scherp uit de hoek en laat hij zien een talentvolle comedian te zijn.” (NRC). En: “Lef en improvisatietalent.” (Theaterkrant)
In zijn cabaretshows probeert hij orde te scheppen in de rare gedachtenkronkels die hij heeft, improviseert hij veel met het publiek en spaart hij zichzelf niet. De thema’s die hij aansnijd liggen altijd op het raakvlak van zijn persoonlijke leven en wat er speelt in zijn generatie.